PROFESJONALIZM

FACHOWA OBSŁUGA

BOGATA OFERTA

SZKOLENIA

Etapy realizacji szkolenia:

Badanie potrzeb szkoleniowych - w trakcie spotkania wspólnie ustalamy z Państwem potrzeby szkoleniowe i umiejętności jakie mają zdobyć uczestnicy szkolenia.
W trakcie trwania szkolenia na bieżąco i w elastyczny sposób dopasowujemy program do dynamiki pracy grupy, mając jednocześnie na uwadze cele szkolenia jako element priorytetowy.
Dbamy o zadowolenie i bezpieczeństwo uczestników podczas szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość spotkania po szkoleniu, na którym przedstawimy Państwu szczegółowy raport dotyczący przebiegu szkolenia.

Szkolenia:

Kliknij w odpowiedni dział, aby rozwinąć szczegóły.
1. UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE
 • Asertywność
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja, jako narzędzie pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Profesjonalne prezentowanie danych, prezentacji
 • Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening wystąpień publicznych – warsztat praktyczny
 • Trudne sytuacje, trudne rozmowy
 • Typologia osobowości i jej zastosowanie w biznesie
 • Współpraca w zespole
 • Wykorzystania technik kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja czasu pracy
 • Zwiększanie potencjału zawodowego
2. SPRZEDAŻ NEGOCJACJE I OBSŁUGA KLIENTA
3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
4. SZKOLENIA MENADŻERSKIE
5. SZKOLENIA ZAWODOWE
6. SZKOLENIA PRAWNICZE
7. SZKOLENIA DLA DZIECI
8. SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH ORAZ SENIORÓW

Doradztwo:

Wsparcie w obszarach zawodowych w formie konsultacji indywidualnych. Pomaga w budowaniu strategii rozwoju oraz pokonywaniu trudności. Specjalizujemy się w zakresach:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzania wartościami
 • Zarządzanie zmianą
 • Strategie biznesowe

Korzyści:

 • Warsztaty psychologiczne służą rozwojowi osobistemu, pomagają w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach.
 • Firmom, które skierują na nasze szkolenia swoją kadrę pracowniczą dajemy gwarancję zwiększenia umiejętności pracowników, dzięki czemu staną się oni bardziej wydajni i efektywni.
 • W przyjemnej atmosferze pracy grupowej, bez rywalizacji i nadmiernego stresu, uczestnicy zajęć opracują indywidualny program dostosowany do własnych potrzeb, który oparty będzie na wykorzystaniu własnych zainteresowań i możliwości.
 • Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne.
 • Istnieje również możliwość przygotowania oferty szkolenia dostosowanej do Państwa określonych potrzeb.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i trenerów umiejętności interpersonalnych.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówce, lub w zapewnionej przez nas sali.
 • Możliwość organizacji warsztatów wyjazdowych, weekendowych.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!